Greentours – 19 năm phát triển bền vững

Có người nói rằng: trong cuộc sống, bạn sẽ đi đến đâu chưa hẳn đã là điều quan trọng nhất mà điều quan trọng nhất phải là trên cả chặng đường dài đó, bạn đồng hành cùng ai. Với Greentours và 19 năm phát triển bền vững, câu nói này quả thực là chân lý. …

Greentours – 19 năm phát triển bền vững Read More »