Giám Đốc Quản Lý Dự Án – Greenland

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tổ chức quản lý, lập kế hoạch, giám sát triển khai thực hiện dự án đầu tư bất động sản từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn nghiệm thu – bàn giao – sử dụng; – Thẩm định, phân tích tính hiệu quả của các dự án …

Giám Đốc Quản Lý Dự Án – Greenland Read More »