Trách nhiệm xã hội

Sự phát triển của tập đoàn Greenholdings luôn gắn với trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội

Mỗi bước phát triển của tập đoàn Green Holdings đều gắn với trách nhiệm xã hội. Bởi đây là một nhân tố thiết yếu cho sự phát triển bền vững. Vì vậy, chúng tôi luôn không ngừng cố gắng thực hiện các mục tiêu để mang lại nhiều lợi ích nhất cho xã hội.

  • Đối với cộng đồng
  • Đối với nhân viên
MR_T0972

Trách nhiệm đối với cộng đồng

Gắn mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp với lợi ích xã hội là triết lý kinh doanh của tập đoàn Green Holdings. Chúng tôi cam kết đưa hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vào cuộc sống như lmột giá trị gia tăng đích thực. 

  • Tập đoàn Greenholdings đã thành lập “Quỹ từ thiện niềm tin xanh” 
  • Xây nhà tình nghĩa huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên 
  • Trao tặng hộ nghèo những cặp bò vàng, vốn kinh doanh 
  • Xây dựng những sự kiện “Giải Golf Greentours Tam Đảo 2019” để gây quỹ ủng hộ những bệnh nhân hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn 
 

Trách nhiệm đối với nhân sự

Tập đoàn Greenholdings xây dựng và ngày càng hoàn thiện một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo để mọi người có thể phát huy hết khả năng của bản thân.