TRÁCH NHIỆM
XÃ HỘI

Qua mỗi giai đoạn, chiến lược kinh doanh của Green Holdings có thể thay đổi nhưng “sự tử tế trong kinh doanh cùng ý thức về trách nhiệm xã hội” là điều chúng tôi luôn chung tay giữ gìn.

VỚI CỘNG ĐỒNG

Với tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng là một trong những ưu tiên hàng đầu của đội ngũ Green Holdings. 

Không chỉ tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho đội ngũ nhân sự mà còn san sẻ khó khăn với các tổ chức xã hội, chung tay góp sức cùng các hoàn cảnh khó khăn. 

Bên cạnh đó, chúng tôi không ngừng tối đa hóa năng suất, tiếp cận giải pháp tiên tiến để bảo vệ môi trường sống và tài nguyên thiên nhiên hạn hẹp.

GIẢI GOLF GREENTOURS INTERNATIONAL

TRAO QUÀ TẾT HỘI NGƯỜI MÙ HẢI DƯƠNG

LỄ TRI ÂN ĐỐI TÁC gREEN HOLDINGS

VỚI KHÁCH HÀNG

Green Holdings nỗ lực tạo ra những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất đến tận tay từng khách hàng. Trung thực trong quảng bá, minh bạch trong sản xuất và lấy chữ “tín” làm cam kết kinh doanh, tất cả vì mục tiêu 100% khách hàng đều hài lòng, gắn bó với thương hiệu.

VỚI ĐỐI TÁC

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Green Holdings luôn khẳng định sự uy tín đối với các đối tác trong và ngoài nước, đảm bảo sự tiến lên bền vững trong mối quan hệ hợp tác cùng có lợi cho hai bên theo đúng cam kết đã thỏa thuận. Minh bạch, bình đẳng và tin tưởng lẫn nhau được coi là tôn chỉ mà thế hệ Green Holdings không ngừng vun đắp.

VỚI CÁN BỘ NHÂN VIÊN

Chúng tôi hiểu rằng một tập thể muốn vững mạnh thì mỗi cá nhân phải là một cây đại thụ xanh tươi được hưởng đầy đủ “nguồn dinh dưỡng”. Bởi vậy Green Holdings luôn tôn trọng, đề cao những giá trị cá nhân, xây dựng môi trường làm việc chất lượng, duy trì lối sống lành mạnh trong đội ngũ, trở thành chốn “Ước đến Mong về” của các thành viên trong đại gia đình Green Holdings.